top of page

2024 PROMOTION NOW

SAKURA
SAKURA

新学生学費10%OFF活動

※2024年新學生優惠活動!此券只適用現有網站上的新標價,不適用舊價!

 

                   想要和日籍老師學習正統的日文嗎?             

                   現在快來學一些日常和旅遊需要的日文對話!

                   也歡迎工作需求的上班族,日文專業的學生們!

                   跟我們一起愉快地學習正統的日文吧!

          

                   有興趣的人,先申請免費試聽課程!

                   ATJ ACADEMY.com會安排專業的日籍老師,
                   根據您的日文程度提供適合的課程和學習方法!

試聽課程
bottom of page